Το φεστιβάλ πλησιάζει!  Η ασφάλεια είναι το πρωταρχικό και το βασικό μέλημα μας, γι’ αυτό δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι λιγότερο από το να συνεργαστούμε με τους καλύτερους και τους πιο έμπειρους στο χώρο.

Για μια ακόμα χρονιά, η ομάδα Επι.Ζω (Επιμόρφωση Ζωής) σε συνεργασία με τους Σαμαρείτες του Ερυθρού Σταυρού, θα πλαισιώσουν την προσπάθειά μας, παρέχοντας πρώτες βοήθειες και την υγειονομική κάλυψη του φεστιβάλ. Πέρα από αυτό, οι ομάδες Επι.Ζω (Επιμόρφωση Ζωής) και Ερυθρός Σταυρός, οι οποίες είναι στελεχωμένες από έμπειρους και αξιόλογους εκπαιδευτές, θα πραγματοποιήσουν δωρεάν σεμινάρια Πρώτων Bοηθειών στους επισκέπτες του φεστιβάλ.

 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τις ομάδες αυτές για τη συνεργασία τους και για την ανιδιοτελή δράση τους στο κοινωνικό σύνολο.

Ακόμα μια παράμετρος για την ασφαλή διεξαγωγή του φεστιβάλ είναι η πυρασφάλεια. Η εταιρία Χαρίτος (Πυροσβεστικός Εξοπλισμός) έχει συνδράμει σημαντικά με τη χορηγία πυροσβεστήρων και την εκπαίδευση των εθελοντών για την χρήση τους.

Χαρίτος Πυροσβεστικός Εξοπλισμός, Ιουστινιανού 2-Λάρισα, Τ.2410 618681